اولین یادداشت بعد از … سال

دقیقا نمیدونم چه سالی بود که این دامین رو ثبت کردم، ولی به دلایل متعدد امکانش نبود که فعالیتی داشته باشم. چون هدف و ایده ای نداشتم، گاهی یک صفحه قرار میدادم و بعد از چند روز پشیمون میشدم. حالا

ادامه مطلب...